-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนซำยางวิทยายน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนซำยางวิทยายน

รหัสโรงเรียน : 051127

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220

โทรศัพท์ : 043210095

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนซำยางวิทยายน

-- advertisement --