-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051140

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250

โทรศัพท์ : 043210348

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

-- advertisement --