-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051130

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 น้าพอง-ขอนแก่น บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043450886

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

-- advertisement --