-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051147

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 48 – หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043210016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

-- advertisement --