-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051189

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 108 – บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043218214

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

-- advertisement --