-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไผ่

รหัสโรงเรียน : 051146

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 851 เจนจบทิศ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043272622

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไผ่

-- advertisement --