-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

รหัสโรงเรียน : 051110

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – พุทธดำเนิน บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : 043309539

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

-- advertisement --