-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพลพัฒนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพลพัฒนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051157

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพลพัฒนศึกษา

-- advertisement --