-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051132

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 – พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043-210258

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

-- advertisement --