-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051167

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 300 ภูเวียง-กุดฉิม ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043291360

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

-- advertisement --