-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยางคำพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยางคำพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051143

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 กระนวน-ท่าคันโท ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043-210712

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยางคำพิทยาคม

-- advertisement --