-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลำน้ำพอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลำน้ำพอง

รหัสโรงเรียน : 051137

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043210263

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลำน้ำพอง

-- advertisement --