-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

รหัสโรงเรียน : 051192

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 257 – หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043622027

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

-- advertisement --