-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 051093

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 234 – สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043448380

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

-- advertisement --