-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

รหัสโรงเรียน : 051163

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 127 – หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

โทรศัพท์ : 043491131

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

-- advertisement --