-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 051180

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 359 มิตรภาพ คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 043449106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

-- advertisement --