-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051175

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเหล่าใหญ่ – นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043-210128

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

-- advertisement --