-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 051173

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 277 – นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

-- advertisement --