-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051186

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 67 – บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043216208

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

-- advertisement --