-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนข่าวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนข่าวิทยา

รหัสโรงเรียน : 051156

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.โนนข่า – โนนข่า พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043418240

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนข่าวิทยา

-- advertisement --