-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 051159

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 – โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

-- advertisement --