-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 051155

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 บ้านชาด-หลักด่าน โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043210023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

-- advertisement --