-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกันทรวิชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกันทรวิชัย

รหัสโรงเรียน : 410595

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 317 ถีนานนท์ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043789036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกันทรวิชัย

-- advertisement --