-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 410631

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 168 – กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043-728186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

-- advertisement --