-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 410602

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ใหม่บัวบาน – กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043731164

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

-- advertisement --