-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 410634

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 73 อ.เชียงยืน – บ้านคำใหญ่ ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043-751173

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

-- advertisement --