-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 410626

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 214 กลางเมือง นาดูน นาดูน มหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 043-797074

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

-- advertisement --