-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 410612

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 นาเชือก-พยัคฆภูมิพสัย นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : 043779225

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

-- advertisement --