-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 410605

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 59 แจ้งสนิท หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043771026

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

-- advertisement --