โลโก้โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 410613

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 – ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : 043989066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก