-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 410615

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 330 สุวรรณวงค์ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โทรศัพท์ : 043791427

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

-- advertisement --