โลโก้โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

รหัสโรงเรียน : 410630

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 – บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ : 0903577596

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช