-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมิตรภาพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมิตรภาพ

รหัสโรงเรียน : 410587

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 – มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : 088-5516639

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมิตรภาพ

-- advertisement --