-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยางวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 410609

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25 ไทย-นิวซีแลนด์ ยาง บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043706863

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยางวิทยาคม

-- advertisement --