-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวาปีปทุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวาปีปทุม

รหัสโรงเรียน : 410618

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 303 วาปีปทุม – มหาสารคาม หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44102

โทรศัพท์ : 043799373

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวาปีปทุม

-- advertisement --