-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 410589

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 โกสุมพิสัย-ท่าพระ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 043756074

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

-- advertisement --