-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 410590

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 – ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 043764054

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

-- advertisement --