-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 410601

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 – เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : 043-781463

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

-- advertisement --