-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 410606

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17 – กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043-990058

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร

-- advertisement --