-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 410607

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 8 – โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043751415

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

-- advertisement --