โลโก้โรงเรียนขวาววิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขวาววิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 450840

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16 – ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ : 043-665651

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขวาววิทยาคาร