-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขัติยะวงษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขัติยะวงษา

รหัสโรงเรียน : 450807

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – คชพลายุกต์ เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043512950

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขัติยะวงษา

-- advertisement --