-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 450816

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 209 ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

โทรศัพท์ : 043-5611049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

-- advertisement --