-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 450848

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านโนนตูมกา อรุณประเสริฐ ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 043626031

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

-- advertisement --