-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 450867

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลดูกอึ่ง – ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 0890550251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

-- advertisement --