โลโก้โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 450818

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 – อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

โทรศัพท์ : 043611140

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์