-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 450843

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ : 043665004

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

-- advertisement --