-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธงธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธงธานี

รหัสโรงเรียน : 450820

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101 – ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 043631071

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธงธานี

-- advertisement --