-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 450804

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 275/14 ถนนเทวาภิบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043511795

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

-- advertisement --