-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีศึกษา 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีศึกษา 2

รหัสโรงเรียน : 450808

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 – สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043651623

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีศึกษา 2

-- advertisement --